Τούρτα 3d με minion κολυμβητή!  Η τούρτα είναι στον αέρα!!!