Τούρτα με ζαχαροπαστένιες λεπτομέρειες σχετικές με το επάγγελμα του λογιστή.  Ιδανική και για φοιτητή στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής