Μία εύκολη λύση αντί για τούρτα είναι τα cakepops.  Πιο εντυπωσιακά, αν τοποθετηθούν πάνω σε έναν δίσκο.  Εδώ σχηματίζουν την ηλικία!