Δύο φίλοι διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους πάνω σε μία εντυπωσιακή τούρτα.  Για laser tag πάρτι.