Τούρτα με θέμα το paintball, με φιγούρα στρατιώτη από ζαχαρόπαστα