Τούρτα superhero spiderman σε τρείς ορόφους.  Η μαμά του Άγγελου μας έφερε τον Spiderman να τον βάλουμε στην κορυφή, αλλά μπορούμε να τον φτιάξουμε και από ζαχαρόπαστα άν θέλετε!