Τούρτα πατάτες για εταιρικό event.  Κάθε πατάτα είναι και ένα τουρτάκι!  Μας τρελαίνουν οι τούρτες που μιμούνται άλλα φαγητά.