Τούρτα ντεγραντέ σε τρείς ορόφους με πέταλα που θυμίζουν τριαντάφυλλο