Γυμνάζονται οι μονόκεροι;  Βεβαίως!  Και νά η απόδειξη.  Ο μονόκερος της τούρτας κάνει γυμναστικές επιδείξεις με κορδέλα!