Αγαπημένο νοσταλγικό cartoon η Hello Kitty, σε διώροφη τούρτα με λουλούδια